Kapakli.Com

Etiket: tekirdağ kapaklı

Kapaklı’nın Tarihi

Halk arasında 93 Harbi (Rumi yıl-1293) olarak bilinen, 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşında Tuna (Balkan) Cephesi ve Kafkas Cephesinde Osmanlı ordusu savaşı kaybetmişti. Bu bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı Türkü mülteci konumuna düşmüş ve göçe maruz kalmıştı. Kapaklı’nın kurucusu olan atalarımız bugünkü Bulgaristan’ın Veliko Tırnova Sancağı ile Sofya yolunun geçtiği vadideki Novoselo (Nosel), Balvan, […]

Read More
X